shadow

Studené mikronávary

STUDENÉ MIKRONÁVARY A SELEKTIVNÉ POKOVOVANIE
sa používa pri oprave:

•    poškodených  povrchov chromovaných valcov
•    poškodených piestnic
•    poškodených povrchov stroj. segmentov ktoré si vyžadujú povrchovú úpravu
•    antikoróznych vrstiev
•    ochranných plôch proti oteru

Jedná sa o mikronávar  špeciálneho kovu, alebo kovového prášku do poškodeného miesta
za studena. Je možné voliť zo širokej škály prídavného materiálu .Tým sa rešpektujú
pôvodné základné materiály  poškodených súčiastok a ich mechanické vlastnosti.
Opravené miesto sa ošetrí selektívnym elektrochemickým nanesením mikrovrstvy  kovu vhodného
pre daný opravovaný povrch ( kobalt , nikel, chróm, zlato , platina, rhodium a podobné ).