shadow

ALFA STROJ Servis

Firma ALFA STROJ servis je servis zaoberajúci sa povrchovou úpravou foriem a strojných súčastí. Postupným  technologickým doplnením špeciálnych prístrojov sa významne rozšírili možnosti opráv v strojárskom a polygrafickom priemysle.

Poskytujeme služby týkajúce sa opráv tvarových častí foriem na plasty a kovy, opravy rezných hrán a tvarov vysekávacích, rezacích a iných nástrojov. Tu využívame technológie laserového navárania, studené mikronávary a pevnostný tepelný mikrowig.

Technológia lokálneho elektrolytického nanášania kovov sa využíva pri oprave poškodených povrchov časti tlačiarenských valcov, hydraulických piestnic, chromovaných valcov a pod. Príslušné zásahy sa dajú robiť priamo v strojnom zariadení bez nutnosti demontáže poškodených súčiastok.

Pri všetkých zásahoch je zaručená celistvosť opravovaných súčiastok bez tepelných, chemických a mechanických deformácií.
Fismol Miroslav
Konateľ spoločnosti
ALFA STROJ servis s.r.o.  Spojovacia 7, 949 01 Nitra